راهنمای تهیه و تدوین سمینار مهندسی آب :: بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

راهنمای تهیه و تدوین سمینار مهندسی آب

    نکته مهمی که در مورد سمینار وجود دارد این است که دانشجو باید پروپوزالش را نوشته باشد و کارش مشخص شده باشد تا گزارش سمینار را بنویسد لذا در خیلی از دانشگاه ها تا پروپوزال فرد تصویب نشود اجازه ارائه سمینار داده نمی شود. محتویات سمینار را که در ذیل توضیح دادم بخوانید شما هم تایید خواهید کرد این موضوع را. البته در برخی از واحدهای دانشگاه آزاد یک مقدار تخفیف داده اند.

    در هر حال گزارش سمینار دارای قالب خاصی است که باید آن را رعایت کرد. این گزارش معمولا شامل 3 فصل است که محتوای آن به شکل زیر است: فصل اول تقریبا همان بخش های پروپوزال است که می تواند با یک مقدار توضیحات بیشتر بیاید. بنابراین فصل 1 شامل بیان مسئله، اهمیت و مشکلات- اهداف-فرضیات یا سوالات تحقیق و روش تحقیق بصورت کلی می باشد. سوابق یا پیشینه در فصل دوم آورده می شود.

    فصل دوم شامل پیش زمینه و سوابق است. منظور از پیش زمینه آوردن تمام تعاریف- دسته بندی ها و اصطلاحاتی است که مستقیما با موضوع پروپوزال ارتباط دارند نه مواردی که کلی هستند و از موضوع دور هستند. نباید خیلی طولانی باشد و نه خیلی هم مختصر. بعد از پیش زمینه باید سوابق تحقیق آورده شود. کارهای پیشینی که دقیقا مربوط به موضوع هست باید آورده شود. در واقع همان سوابقی که در پروپوزال می نویسند و آنجا بین 1 تا 2 صفحه است در سمینار بصورت مبسوط تر آورده می شود. در سوابق باید مشخص کنید چه کاری و در کجا انجام شده- چه روشی استفاده شده-محدودیت های احتمالی چه بوده- نتایج چه بوده. معمولا باید بین 10 الی 15 کار توضیح داده شود. این کارها بویژه در علوم کامپیوتر باید بیشتر از 5 سال اخیر باشند و از مراجع معتبر باشند.در انتهای فصل باید کارهای انجام شده با هم مقایسه شوند بر اساس یکسری شاخص که این شاخص ها بستگی به نوع تحقیق و ذوق نویسنده دارد. ( بنابراین تعداد صفحات این فصل می تواند متغیر و بین 20 تا 30 صفحه باشد)

    فصل سوم روش تحقیق است و مراحل تحقیق را تا آنجا که پیش رفته اید توضیح می دهید. البته این فصل را برخی از سمینار حذف کرده اند که بستگی به نظر استاد راهنما- قواعد داتشگاه، دانشکده و گروه دارد.

    نکته مهمی که باید توجه داشته باشید این است که سمینار چیز جدایی از پایان نامه نیست چراکه هر چه در سمینار می نویسید در پایان نامه می آورید. در واقع سمینار حداقل همان دو فصل اول پایان نامه شماست.کسی که خوب سمینارش را ارائه کند می تواند تا همین جا هم یک مقاله خوب بیرون بیاورد که البته به ذوق و پشتکار نویسنده و  هدایت استاد راهنما وابسته است.

متن بالا برگرفته از وبلاگ دکتر جوادی می باشد.

    در این بخش شما یک نمونه از راهنمای تهیه سمینار را مشاهده می نمایید که این برای دانشگاه های مختلف دارای تفاوت می باشد:

    راهنمای تکمیل فرم سمینار کارشناسی ارشد

    (قابل توجه دانشجویان متقاضی سمینار)

    1- ضروری است فرم های پیشنهاد عنوان سمینار، نحوه نگارش و تدوین و ارائه نمره (در موعد مقرر) را دریافت و پس از تکمیل به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل نمایید.

    2- نتیجه فعالیت دانشجو به عنوان سمینار بایستی به دو صورت گزارش کتبی تایپ شده و سپس به صورت اسلاید با ارائه عمومی و اعلام قبلی مطابق برنامه گروه و دانشکده مجری ارائه گردد. ارزیابی نهایی هم متشکل از 3 مولفه جداگانه مربوط به گزارش کتبی، ارائه شفاهی و نحوه مشارکت دانشجو در جلسات دفاعیه و سمینارهای گروه مطابق نظر استاد راهنما خواهد بود. نمرات سمینار که بدون اعلام عمومی و خارج از برنامه دانشکده دفاع شده باشد قابل ارسال نخواهد بود.

    3- مهلت دفاع براساس برنامه اعلامی دانشکده مجری دوره بوده و حداکثر دو ترم از ابتدای نیمسالی که سمینار را انتخاب واحد نموده اید تا پایان نیمسال بعدی خواهد بود.

    4- موضوع سمینار نمی تواند با موضوع پایان نامه ای که قبلاً به تصویب رسیده است مشابه باشد. 

    5- دانشجوی محترم در صورت عدم دریافت نسخه مصوب و نهایی خود حداکثر تا 2 ماه پس از تحویل فرم، جهت پیگیری مراتب به دفتر دانشکده مراجعه فرمائید.

دانلود راهنمای نگارش و تدوین سمینار کارشناسی ارشد دانشگاه تهران (صرفا به عنوان نمونه)

    نحوه نگارش سمینار

    1- صفحات اصلی می بایست بصورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سرصفحه تایپ شود. در صفحات اصلی طول هر سطر cm16 و فاصله سطرها از یکدیگر cm1 در نظر گرفته شود.

    متن آن با فونت 14 لوتوس نازک و تعداد سطرها در هر صفحه حداکثر 27 و حداقل 22 سطر باشد. فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ cm3 و از سمت چپ cm2 باشد. فاصله اولین سطر از بالای صفحه cm3 ، فاطمه آخرین سطر از پایین صفحه cm3 باشد. شماره صفحات اصلی بصورت اعداد فارسی تایپ شده و فاصله آن تا پایین صفحه cm5/1 و کاملاً در وسط صفحه قرار گیرد.

    2- برای متن هایی که به زبان های خارجی تایپ می شود، فاصله هر سطر از سمت راست کاغذ cm2 و از سمت چپ cm3 در نظر گرفته شود.

    3- برای شماره گذاری موضوع ها، شکل، پیوست ها و فرمولها به صورت زیر عمل شود:

    - هریک از بخش های هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا شده اند مشخص می گردد عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ ترتیب بخش مورد نظر است. در صورتی که هر بخش دارای زیر بخش باشد شماره هر بخش در سمت چپ شماره مذکور قرار می گیرد. مثلاً: زیر بخش سوم از بخش چهارم فصل دوم بصورت 2-4-3 شماره گذاری می شود.

    - شماره گذاری شکل، جدول ها، نمودارها و نقشه ها نیز به صورت فوق می باشد. مثلاً: دهمین شکل در فصل سوم به صورت ( شکل 3-10 ) نوشته می شود.

    - پیوست ها با حروف الفبای فارسی نامگذاری می شود و به عنوان مثال سومین جدول در پیوست «ب» به صورت (جدول ب-3) نوشته می شود.

    - برای شماره گذاری روابط و فرمولها نیز علامت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره رابطه مورد نظر است. مثلاً : چهارمین رابطه در فصل سوم بصورت ( 3-4) نوشته می شود.

    4- رعایت پاراگراف و علائم نگارشی و ویرایشی.

    5- هنگام نوشتن فهرست منابع به مسائل زیر توجه شود:

    الف- ترتیب نوشتن منابع بر حسب حروف الفبای فارسی باشد.

    ب- ابتدا منابع فارسی و سپس منابع غیرفارسی نوشته شود.

    ج- ترتیب نوشتن مشخصات هر منبع بصورت زیر می باشد:

    1- شماره و ردیف 2- نام خانوادگی نویسنده 3- نام کوچک نویسنده 4- سال انتشار 5- عنوان کتاب، مقاله، گزارش، پایان نامه یا رساله 6- نام ناشر، مجله، سمینار یا موسسه علمی که مقاله در آن چاپ شده و یا نام دانشگاهی که پایان نامه در آنجا ارائه گردیده است (شماره و سال مجله قید شود) 7- شماره صفحاتی که مطلب مورد نظر از آن استخراج شده است 8- مهلت قانونی صحافی و تحویل کتابچه سمینار حداکثر یک ماه پس از تاریخ جلسه ارائه سمینار می باشد.

    9- اجزا و ساختار گزارش درس سمینار:

    1- جلد

    2- صفحه عنوان

    3- پیشگفتار (در یک صفحه)

    4- فهرست مطالب

    5- فهرست اشکال و جداول

    6- چکیده

    7- متن اصلی (شامل: مقدمه، ورود به مطلب و سایر بخش ها)

    8- نتیجه گیری

    9- پیوست ها

    10- فهرست منابع و مآخذ ( طبق روش استاندارد)

    11- فرم نظریه داوران

 
نظرات (۰)

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

درباره بهترين هاي بيسيـــن بدانيد...

Bird

يکي از مهمترين اهداف اين سايت تهيه آموزش هاي روان از ابزارهاي کاربردي علوم آب است.

اهميت مطالعات محيطي با ابزارهاي نوين در چيست؟

امروز با فارغ التحصيلي جمع کثير دانشجويان سالهاي گذشته و حال، با گذر از کمي گرايي ديگر صرف وجود مدارک دانشگاهي حرف اول را در بازار کار نمي زند؛ بلکه سنجش ديگري ملاک؛ و شايسته سالاري به ناچار! باب خواهد شد. يکي از مهم ترين لوازم توسعه علمي در هر کشور و ارائه موضوعات ابتکاري، بهره گيري از ابزار نوين است، بيسين با همکاري مخاطبان مي تواند در حيطه علوم آب به معرفي اين مهم بپردازد.

جستجو در بيسين
سایت مهندسی آب

بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

سایت بیسین با معرفی مهم ترین و کاربردی ترین نرم افزارها و مدل های شبیه سازی در حیطه مهندسی آب، تلاش به تهیه خدمات یکپارچه و محلی از محاسبات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می کند

اطلاعات سايت

  • www.Basin.ir@gmail.com
  • بهزاد سرهادي
  • شناسه تلگرام: SubBasin
  • شماره واتساپ: 09190622992-098
  • شماره تماس: 09190622992-098

W3Schools

W3Schools