درباره بیسیــن :: بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

ابزار وبمستر

Bootstrap Example

عضويت در خبرنامه ايـميـل پايگاه بيسيــن - عضويت پس از کليک بر روي لينک فعال سازي که براي شما ارسال خواهد شد تکميل مي شود
درباره بیسیــن


در سال های اخیر با توسعه شهر نشینی و تغییر سبک زندگی شهروندی، نیازهای آبی نیز به شکلی نگران کننده افزایش یافته و مصارف از حد بحرانی خود عبور کرده است. کمبود منابع آبی و فشار بیش از حد بر ذخایر ثابت زیرزمینی در بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین لایه مصرف آبی، به وسیله نادیده گرفتن الگوهای صحیح کشت و روش های مدرن آبیاری از یک سو و مطالعات و مدیریت های جزیره ای مسئولان این حوزه به شکل بهره برداری های خودخواهانه از این منابع از سوی دیگر، آینده کشورخشک و نیمه خشک ایران را به بحرانی خطرناک نزدیک و نزدیکتر می کند. در صورت ادامه روند تصاعدی حال حاضر، به سادگی می شود آشوب های اجتماعی-اقتصادی به سبب بهم ریختگی سیستم شکل یافته بر پایه آب بی ارزش و ارزان را حدس زد. ساختار کهنه و مشوش مدیریتی ایران در کنار ناآشنا بودن چهره های پر نفوذ مدیریت آبی کشور بر مسائل پر اهمیت جامعه شناختی، تقریبا قشر درگیر با این نگرانی مهم را از تغییرات واقعی و نزدیک ناامید ساخته است. در چنین شرایطی وظیفه مهندسان منابع آب و دیگر دانش آموختگان مرتبط با موضوع آب، احساس مسئولیت خیر خواهانه با تعلیم و تدریس فناوری های جدید توسعه یافته در کشورهای موفق برای مدیریت حوضه های آبریز می باشد. کمبود منابع آبی اکتشاف سخت این مایع و تغییر کیفیت آن را به دنبال خواهد داشت؛ امروزه با توسعه فناوری های جدید بخصوص در زمینه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل های مرتبط در بحث کمیت و کیفیت آب می توان تا حد مشخصی بر مشکلات شناختی فائق آمد. بر این اساس در این سایت تلاش می شود با ارائه جدید ترین موضوعات در زمینه مهندسی منابع آب، این مدل های نوین شبیه سازی سیستم های محیطی، معرفی و کاربرد عملی آنها تشریح گردد.

بهزاد سرهادی - کارشناس ارشد مهندسی منابع آب


30 مورد از اهم تجریبات:

1- مدل سازی تفاضل محدود جریان آب های زیرزمینی در MODFLOW.

2- مدل سازی المان محدود آب های زیرزمینی در FEFLOW.

3- شبیه سازی نشت آب از زیر سازه های خاکی در SEEP2D.

4- مسیر یابی انتقال املاح در جریان آب زیرزمینی در MODPATH.

5- تحلیل پهنه بندی به انواع روش ها قطعی نظیر IDW و زمین آمار نظیر کریجینگ در GeoStatistical.

6- آنالیز منطقه ای سیل طرح، محاسبه دوره بازگشت سیل های مهیب در حوضه آبریز.

7- مدل سازی بارش رواناب و تخمین سیل ورودی به مخازن در HEC-HMS بر پایه HEC_GeoHMS.

8- مطالعات جامع فیزیوگرافی و مورفومتری حوضه های آبریز در ArcHydro.

9- توسه کد محاسبه نقشه شاخص های کیفیت آب شرب Scholler و WQI در GIS.

10- توسعه کد محاسبه نقشه شاخص کیفیت آب کشاورزی Wilcox در GIS.

11- محاسبه بهینه ضرائیب ماسکینگام به روش برنامه ریزی غیر خطی با Penalty Function.

12- تحلیل های آماری روند و آزمون داده ها و بازسازی داده های ناقص در مقیاس وسیع در MiniTab و SPSS.

13- انجام پیشرفته محاسبات مکانی در GIS و Ilwis در طیف وسیعی از مطالعات مهندسی آب.

14- برنامه نویسی به زبان Python در طیف وسیعی از مطالعات مهندسی آب.

15- برنامه نویسی به زبان Fortran در توسعه مدل تحلیل عدم قطعیت آب زیرزمینی.

16- محاسبه احتمالات وقوع بر پایه مشاهدات مکانی به روش شبکه عصبی مصنوعی و منطق فازی با ArcSDM.

17- پیش بینی رقوم بارش و سطح آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) با کد پایتون.

18- توسعه کد محاسبه بهینه تابع هدف تصمیم گیری به روش AHP و AHP در تلفیق با منطق فازی.

19- محاسبه شاخص خشکسالی آب زیرزمینی GRI و شاخص خشکسالی اقلیمی SPI.

20- تحلیل عدم قطعیت پیشرفته به روش تحلیل مرتبه اول قابلیت اطمینان (FORM).

21- تحلیل عدم قطعیت پیشرفته به روش مونت کارلو (CMC) با رویکرد نمونه گیری از نقاط مهم (IS).

22- تعیین تابع تصمیم الگوی ناهنجاری به روش های Robust Covariance، One-Class SVM و Isolation Forest.

23- پیش بینی شرایط هیدرولوژیکی به روش MC و محاسبه حالت ثابت اقلیمی زنجیره مارکف.

24- طبقه بندی توزیع داده های محیطی بر پایه روش فرآیند گاووسی.

25- استفاده از مدل های پایگاه داده تحلیل آماری HEC-DSSVue و HEC-SSP.

26- ترسیم نیمرخ طولی آبراهه محاسبه شیب و لایه شماره منحنی رواناب.

27- محاسبه ماتریس های بهینه سازی غیر خطی در TORA.

28- تهیه نقشه های مکان یابی پراکنش پارامترهای ژئومورفولوژی در GIS.

29- مدیریت یکپارچه منابع آب و تحلیل برنامه بهره برداری بهینه در WEAP.

30- مدل سازی آلودگی موضعی ناشی از نفوذ از سطح جریان به آبخوان در MT3DMS.تألیف و ترجمه:

در حیطه مهندسی آب:

1- کتاب کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مهندسی منابع آب.

2- کتاب گزارش هیدرولوژی پیشرفته.آموزش ها:

1- مجموعه آموزشی مدل سازی کمی آبخوان در GMS.

2- مجموعه آموزشی مدل سازی کیفی آبخوان در GMS.

3- آموزش ویدئویی تحلیل میان یابی های زمین آمار و قطعی.

4- مجموعه آموزشی مدل سازی های بارش رواناب.

5- آموزش اصول تحلیل داده و بازسازی رقوم ناقص.

6- آموزش پایش مکانی و آمایش سرزمین در GIS.

7- مجموعه آموزشی سه بعدی سازی مدل MODFLOW.


پروژه های تخصصی:

1- طرح مطالعات تخمین سیل طرح با تحلیل منطقه ای، مدل بارش-رواناب و فیزیوگرافی حوضه آبریز خرم آباد - مهندسین مشاور آبنگان پارس.

2- طرح مطالعات تخمین سیل طرح با تحلیل منطقه ای، مدل بارش-رواناب حوضه آبریز شادگان - مهندسین مشاور ماهورخاک.

درباره بهترين هاي بيسيـــن بدانيد...

Bird

يکي از مهمترين اهداف اين سايت تهيه آموزش هاي روان از ابزارهاي کاربردي علوم آب است.

اهميت مطالعات محيطي با ابزارهاي نوين در چيست؟

امروز با فارغ التحصيلي جمع کثير دانشجويان سالهاي گذشته و حال، با گذر از کمي گرايي ديگر صرف وجود مدارک دانشگاهي حرف اول را در بازار کار نمي زند؛ بلکه سنجش ديگري ملاک؛ و شايسته سالاري به ناچار! باب خواهد شد. يکي از مهم ترين لوازم توسعه علمي در هر کشور و ارائه موضوعات ابتکاري، بهره گيري از ابزار نوين است، بيسين با همکاري مخاطبان مي تواند در حيطه علوم آب به معرفي اين مهم بپردازد.

جستجو در بيسين


ابزارهاي نوين

بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

بیسین جهت ارائه مطالب و خدمات تخصصی در حیطه نرم افزارها و مدل های شبیه سازی مهندسی آب با رویکرد پژوهشی-آموزشی ایجاد شده است که توسعه خود را در گرو همکاری مخاطبان می بیند.

اطلاعات سايت

  • www.Basin.ir@gmail.com
  • بهزاد سرهادي
  • شناسه تلگرام: SubBasin
  • شماره واتساپ: 09190622992-098
  • شماره تماس: 09190622992-098

W3Schools