توسعه چاه در سفره آب به روش پیستون زنی :: بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

ابزار وبمستر

Bootstrap Example

عضويت در خبرنامه ايـميـل پايگاه بيسيــن - عضويت پس از کليک بر روي لينک فعال سازي که براي شما ارسال خواهد شد تکميل مي شود

پشتيباني شده با بيسين

توسعه چاه در سفره آب به روش پیستون زنی

توسعه سفره آبی با ایجاد حرکات موجی (surging) به وسیله بالا و پایین بردن پیستون (plunger) در داخل لوله جدار صورت می‌گیرد. این روش توسعه بیشتر برای چاههای حفاری شده به طریقه ضربه‌ای صورت می‌گیرد.

قطر پیستون تقریباً برابر قطر داخلی لوله جدار می‌باشد. به هنگام پایین بردن آن، آب با فشار از شبکه‌ها وارد لایه آبدار می‌گردد و با ایجاد تلاطم و آشفتگی و در نتیجه جابجائی و شستشوی ذرات ریز سیلت، ماسه و رس را موجب شده و بهنگام بالا کشیدن پیستون، آب تزریقی به درون لایه به همراه گل و لای و رسوبات ریزدانه به درون لوله مشبک مکیده می‌شود.

ساده‌ترین نوع پیستون را بوسیله پیچیدن گونی، پارچه و یا طناب به دور گل کش و یا لوله‌های حفاری می‌توان ساخت. بدیهی است که قطر پیستون با قطر داخلی لوله جدار تقریبا هم‌اندازه می‌باشد. پیستون زنی در سفره‌های آبی رسی و سیلتی باعث اندود و انسداد شبکه‌ها توسط این رسوبات می‌گردد.

پیستون‌ها به دو شکل سخت و سوپاپ‌دار ساخته می‌شوند.

پیستون سخت از چند ورقه چوبی یا آهنی گرد با صفحات لاستیکی به قطر بزرگ‌تر مستقر در بین آنها درست شده و در حول محور استم دستگاه ضربه‌ای کابلی و یا سوزن دستگاه روتاری نصب می‌گردد. قبل از اقدام به پیستون زنی با انجام تست بیلر از ورود آب به داخل چاه باید مطمئن بود زیرا پیستون زنی در چاههایی که مشبک‌ها به هر دلیلی بسته باشند، نباید انجام شود. پیستون را داخل لوله جدار کرده و تا لبه بالایی لوله مشبک پایین برده و سپس آن را رو به بالا حرکت می‌دهیم که در اثر بالا و پایین رفتن تلاطم آب شروع می‌شود. به هنگام پایین بردن پیستون آب درون چاه با فشار از شکافهای لوله مشبک وارد لایه آبدار و یا شن‌های پشت لوله جدار می‌گردد و ذرات ریز مابین دانه‌ها را جابجا می‌کند. به هنگام بالا کشیدن ذرات ریز که در فضای بین‌دانه‌های درشت‌تر پل درست کرده‌اند به داخل لوله مشبک مکیده می‌شوند و در نتیجه دانه‌های درشت با فضای خالی بین دانه‌ای بزرگ و تخلخل و نفوذپذیری بیشتر در مجاورت اسکرین باقی می‌ماند. دقت شود که عملیات پیستون زنی به آرامی شروع شده و به تدریج سرعت آن زیاد شود و به شکل ضربه زدن نباشد. عمل پیستون زنی را می‌توان با طرز کار یک سرنگ تزریق پزشکی مقایسه نمود. قطر پیستون باید به اندازه‌ای باشد که درون لوله جدار به راحتی حرکت نماید و سعی شود به هنگام بالاآمدن از آب خارج نشود.

مقدار دامنه حرکت پیستون را در اولین مرحله به اندازه‌ای انتخاب می‌کنیم که مقدار رسوبات ریزدانه وارد شده به چاه، از سطح لوله‌های مشبک بالاتر قرار نگیرد و سپس دقت شود در مراحل بعدی پیستون زنی، وقتی مقدار رسوبات وارده به لوله مشبک تا ارتفاع کمی قبل از سطح فوقانی لایه آبدار رسید، عمل تخلیه رسوبات به بیرون انجام گردد. اگر عمل تخلیه به موقع انجام نشود به علت پر بودن چاه از رسوبات، تاثیر پیستون زنی و در نتیجه توسعه لایه فقط در بخش‌های فوقانی چاه که از رسوبات خالی می‌باشد صورت می‌گیرد. تخلیه در سیستم ضربه‌ای کابلی توسط گل کش و در سیستم روتاری توسط پمپ گل ازطریق سوزنهای درون چاه که پیستون به آن متصل شده، صورت می‌گیرد. عملیات پیستون زنی تا زمانی که ورود رسوبات ریزدانه به داخل چاه متوقف و توسعه لایه کامل شود، ادامه می‌یابد.

چنانچه پیستون زنی بوسیله استم دستگاه حفاری کابلی ضربه‌ای انجام می‌شود، پیستون را حدود 5 متر به زیر سطح آب پایین برده و با حرکات آرام آن را بالا و پایین برده و سعی شود پیستون از آب خارج نگردد. این حرکات بدون عمل ضربه‌زدن به تدریج تندتر می‌شود. در صورت استفاده از دستگاه روتاری پیستون متصل شده به لوله حفاری (سوزن) را حدود 1 تا 1/5 متر زیر سطح آب پایین و بالا می‌بریم. بعد از چند بار موج دادن پیستون را از چاه خارج و رسوبات ریزدانه جمع شده در ته چاه را بوسیله گل کش (بیلر BAILER) و با برقراری جریان آب توسط پمپ گل از چاه خارج نمی‌نمایند و سپس عمل پیستون زنی را تکرار می‌کنند.

پیستون‌های سوپاپ‌دار مشابه پیستون سخت بوده که دارای چند سوراخ به قطر یک اینچ است و در مواردی که سفره آبدار از رسوبات دانه‌ریز با آبدهی ضعیف تشکیل شده باشد استفاده می‌گردد.

در چنین حالتی چون به هنگام حرکت رو به پایین پیستون به علت ریزبودن خلل و فرج لایه آبدار و وجود موانعی نظیر دانه‌های گراول ریخته شده و اسکرین نصب شده در چاه، برگشت آب به داخل لایه به کندی صورت می‌گیرد لذا برای جلوگیری از اعمال فشار زیاد به لایه سفره آب زیرزمینی لازم است از پیستون سوپاپ‌دار استفاده شود تا به صورت فشار شکن عمل نموده و آب اضافی تحت فشار از سوراخهای آن خارج و در بالای پیستون جمع شود.

هنگام بالا کشیدن پیستون، لایه چرمی یا لاستیکی مستقر در روی صفحه سوراخدار پیستون بر اثر فشار آب و هوای موجود روی آن به صفحه می‌چسبد و در نتیجه قدرت مکش پیستون زیاد می‌گردد.

برای مثال وضعیت توسعه در یک چاه حفاری شده به شرح ذیل می‌باشد:


 

در این چاه تا عمق 17 متر لوله جدار ساده و از این عمق تا عمق 22 متر به مقدار 5 متر لوله اسکرین شماره 100 که بتواند بخش قابل توجهی ماسه را از خود عبور دهد کار گذاشته شد و لذا آبدهی چاه به دو برابر افزاش یافت. لوله جدار غیر مشبک مقدار 1/8 متر در داخل لایه شن و سنگریزه درشت پایین رفته و در حقیقت سطح فوقانی اسکرین 1/8 متر پایین‌تر از بخش تحتانی لایه رس سخت‌قرار گرفته و در نتیجه تلاطم حاصل از پیستون زنی نمی‌تواند بر روی لایه رسی اثر گذاشته و سبب تخریب و ریزش آن گردد.
به چگونگی توسعه سفره آبی در چاه حفاری شده به شرح ذیل توجه نمائید:


در این چاه از عمق 20/8 متری تا عمق 23/8 متری مقدار 3 متر اسکرین نمره 40 نصب شده است. ابتدا به کمک پمپ گل‌کش و برقراری جریان چرخش گل حفاری ماسه‌های موجود در اسکرین را خارج کرده و سپس پیستون زنی آرام را شروع و تعداد حرکات پیستون در دقیقه را به حداکثر 20 بار افزایش می‌دهند. احتیاط شود حرکات تلاطمی آب اگر قوی باشد باعث ریزش لایه‌های فوقانی رس ماسه‌ای و ماسه ریزدانه روی آن می‌شود.
در حالتیکه سازند آبدار حفاری شده متنوع باشد، توسعه آن بنحو ذیل خواهد بود:

 

همانگونه که ملاحظه می‌گردد دانه‌بندی مواد از بالا به پایین درشت می‌گردد و با توجه به اندازه‌های مختلف دانه‌ها در اعمال مختلف، از اسکرین‌های سایز متفاوت استفاده می‌گردد.
از عمق 33 تا 40/5 متر اسکرین گذاری شده که بترتیب از بالا به پائین مقدار 1/5 متر شماره 20، 1/8 متر شماره 30، 3/3 متر شماره 50 و 1/3 متر آخر شماره 100 می‌باشد. برای توسعه از پیستون سوپاپ‌دار استفاده می‌گردد.
جهت توسعه یکنوع سازند نسبتاً متداول به شرح ذیل چگونگی کار توضیح داده می‌شود:

 

برای توسعه چنین سفره آبی ماسه‌ای باید پیستون زنی با سرعت متوسط انجام گردد.
همچنین اگر شکاف‌های اسکرین درشت باشد باعث ماسه‌دهی چاه شده و اگر خیلی ریز باشد توسعه به خوبی انجام نشده و بازدهی چاه کم می‌شود لذا اسکرین انتخابی باید تلفیقی از هر دو نوع یعنی سایز 50 باشد تا نتیجه توسعه رضایت بخش گردد.
به طور کلی در عمل توسعه باید دقت شود که قبل از پر شدن لوله اسکرین از رسوبات ریزدانه نسبت به تخلیه آن اقدام گردد و در غیر اینصورت ادامه پیستون زنی باعث بروز آسیب به لایه‌های فوقانی و چاه می‌گردد.
مدت انجام عملیات توسعه به جنس و ضخامت لایه آبدار و تعداد سفره‌های آبی در یک چاه حفاری شده، عمق و قطر چاه و سطح ایستابی بستگی دارد و معمولاً از 3 تا چند روز ممکن است بطول بیانجامد.
 

مدیر سایت: بهزاد سرهادی

نشاني ايميل (فعال): www.Basin.ir@Gmail.com

شناسه تلگرام مدير سايت: Basin_ir@

تلفن تماس:  09190622992 (98+)

(سوالات تخصصي را در گروه تلگرام ارسال کنيد)

_______________________________________________________

×

راهنماي حل مشکل دانلود: با توجه به مسدود شدن درايو گوگل در ايران از آي پي ديگر کشورها براي دانلود فايل ها استفاده کنيد.

براي مشاهده راهنماي دانلود فايل هاي پايگاه بيسيــن همينجا کليک کنيدسفارش پروژه داريد؟ يا قصد همکاري در انجام پروژه؟ و يا قصد فروش فايل خود؟

با فشردن دکمه زير يکي از بخش هاي "سفارش انجام پروژه" يا "همکاري با بيسين" و يا "فروش فايل" را انتخاب فرماييدآمار آنلاين-مقايسه اي بارش در حوضه هاي اصلي کشور

منبع: وزارت نيرو - اين نمودار ممکن است براي دقايقي به دليل بروزرساني غير فعال شود

آخرين تصوير ماهواره هواشناسي - موقعيت ايران

W3Schools


نظرات  (۰)

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

درباره بهترين هاي بيسيـــن بدانيد...

Bird

يکي از مهمترين اهداف اين سايت تهيه آموزش هاي روان از ابزارهاي کاربردي علوم آب است.

اهميت مطالعات محيطي با ابزارهاي نوين در چيست؟

امروز با فارغ التحصيلي جمع کثير دانشجويان سالهاي گذشته و حال، با گذر از کمي گرايي ديگر صرف وجود مدارک دانشگاهي حرف اول را در بازار کار نمي زند؛ بلکه سنجش ديگري ملاک؛ و شايسته سالاري به ناچار! باب خواهد شد. يکي از مهم ترين لوازم توسعه علمي در هر کشور و ارائه موضوعات ابتکاري، بهره گيري از ابزار نوين است، بيسين با همکاري مخاطبان مي تواند در حيطه علوم آب به معرفي اين مهم بپردازد.

جستجو در بيسين


ابزارهاي نوين

بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

بیسین جهت ارائه مطالب و خدمات تخصصی در حیطه نرم افزارها و مدل های شبیه سازی مهندسی آب با رویکرد پژوهشی-آموزشی ایجاد شده است که توسعه خود را در گرو همکاری مخاطبان می بیند.

اطلاعات سايت

  • www.Basin.ir@gmail.com
  • بهزاد سرهادي
  • تاريخ امروز:
  • شناسه تلگرام: Basin_ir
  • شماره تماس: 09190622992-098