داده های آب منطقه ای :: بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

ابزار وبمستر

Bootstrap Example

عضويت در خبرنامه ايـميـل پايگاه بيسيــن - عضويت پس از کليک بر روي لينک فعال سازي که براي شما ارسال خواهد شد تکميل مي شود

پشتيباني شده با بيسين

دانلود فصلنامه گفت و گوی آب: شماره 21


در حال حاضر 55 درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند و پیش بینی می شود که تا سال 2050 به میزان به 70 درصد برسد که حدود 90 درصد این افزایش در آسیا و افریقا اتفاق می افتد. افزایش جمعیت ساکن در محیط شهری به رشد روزافزون تقاضا برای آب در این محیط ها ، در کنار افزایش مصرف بیرویه انرژی و غذا به دلیل افزایش سطح رفاء و سبک زندگی، دامن می زند و شهرها مسائل متعددی جدی از جمله تامین آب، کیفیت آب، خطرات آبی چون سیل و پیامدهای ناشی از آب نشست زمین روبرو هستند. از این رو، مسئله مدیریت آب در شهرها، به خصوص در مناطق خشک چون ایران، هر روز پر اهمیت تر می کند. مدیریت آب شهری در مرحله دگردیسی اساسی برای پاسخ به رشد سریع تقاضای شهری برای آب و تاب‌آور کردن سیستم‌های مدیریت آب شهری به تغییر اقلیم است.


بررسی میانگین شوری منابع آب زیرزمینی و آبخوان های ایران


آب که مایه حیات انسان و کلیه موجودات زنده روی کره زمین بشمار می رود بصورت نسبتاً خالص در اثر بارندگی به سطح کره زمین نازل می شود. اولین منبع آلوده کننده آب اتمسفر کره زمین می باشد که حاوی ذرات گرد و غبار و گازهای مختلف بوده و قطرات باران را آلوده می کند. آب باران و یا آب حاصل از ذوب برف، در اثر جاری شدن بر روی سطح زمین ویا جریان در بین لایه های خاک با ساختارهای مختلف، مواد گوناگون را در خود حل نموده و یا جذب می نماید و بدین صورت از کیفیت آن کاسته می شود. آبها با کیفیت های مختلف بدین ترتیب به آبراهه ها ، رودها و رودخانه ها سرازیر شده و به پشت سدها می رسد و در آنجا انباشته می گردد. از طرفی دیگر مقداری از آن بین لایه های خاک گذشته وبا جذب عناصر شیمیایی مختلف به سفره های آب زیرزمینی می پیوندد.

تعیین تغییرات کیفیت آبهای زیرزمینی در رابطه با بارندگی و چگونگی توزیع آن در گستره دشتها، این امکان را بوجود می آورد که در مناطق دارای روند افزایش شوری، در رابطه با کاهش برداشت ، محدودیتهای مورد نیاز مدیریتی اعمال گردد. از طرف دیگر در نواحی که تحت تاثیر تغذیه مناسب قرار داشته و تغییرات کیفی ایجاد نشده است .می توان نسبت به افزایش بهره برداری و بهره وری از منابع موجود اقدام نمود. کنترل تغییرات کیفی در مقاطع زمانی مناسب، علاوه بر آشکارسازی سیمای گذشته کیفی آب، امکان روندیابی را فراهم نموده و پیش بینی وضعیت کیفی آب در آینده را میسر می سازد.


تعیین محل چاه در سازندهای سخت - قسمت دوم

پدیده های کارستی شاخص در یک سازند کربناته و محل های مناسب جهت حفر چاه

ضوابط و شرایط تعیین محل چاه های بهره برداری در سازندهای سخت

نظر به این که هزینه های حفر چاه در سازندهای سخت بسیار گران بوده و گاهی چندین برابر هزینه حفر چاه در آبخوان های آبرفتی می باشد، بنابراین در تعیین محل این گونه چاه ها باید دقت زیادی به کار رود تا از هدر رفت سرمایه ها جلوگیری شود. در تعیین محل چاه های بهره برداری در سازندهای سخت باید موارد زیر را مد نظر قرارداد.


آمار آنلاین بارش روزانه به تفکیک هر استان

این نمودار به شکل خودکار بروز می شود.
 
در این نمودار چهار رنگ وجود دارد:
رنگ قرمز: درصد مقایسه مقدار بارش در هر ایستگاه نسبت به دراز مدت (تاکنون).
رنگ آبی: مقدار بارش در هر ایستگاه در 24 ساعت دیروز.
رنگ سبز: مقدار بارش در هر ایستگاه در سال آبی حاضر (تاکنون).
رنگ نارنجی: مقدار بارش در سال آبی در هر ایستگاه در بلند مدت (مدت زمان مشابه).
 

 

نام استان
کد ایستگاه
نام ایستگاه
البرز 41-103 بیلقان
تهران 41-117 رودک جاجرود
البرز 17-630 آرموت
تهران 41-842 آبهای سطحی تهران
تهران 47-005 فیروز کوه
البرز 41-332 نساء
البرز 41-101 سیرا
تهران 41-232 سد امیر کبیر
تهران 41-119 لتیان
تهران 15-007 پلور- لار
مرکزی 41-038 امور آب اراک
مرکزی 41-080 احمد آباد ساوه
مرکزی 41-839 شازند
مرکزی 41-973 دلیجان
مرکزی 41-877 تبخیر سنجی ساوه
گیلان 16-061 شلمان
گیلان 17-070 منجیل
گیلان 17-082 رشت
گیلان 18-031 هشتپر
مازندران 12-030 تیر تاش
مازندران 13-025 ریگ چشمه
مازندران 13-029 کرد خیل
مازندران 14-011 قران طالار
مازندران 14-019 میاندشت - بابلسر
مازندران 14-512 سنگده
مازندران 15-011 پنجاب
مازندران 15-021 محمود آباد - شمال
مازندران 16-021 پل ذغال
مازندران 16-051 رامسر- ترکرود آخوند
مازندران 16-041 هرات بر
مازندران 13-017 داربکلا
مازندران 16-089 دینار سرا
مازندران 16-007 عالم کلا
مازندران 14-001 شیر گاه
مازندران 15-200 فیروز کلا
آذربایجان شرقی 17-040 میانه
آذربایجان شرقی 19-034 اهر
آذربایجان شرقی 31-041 تبریز
آذربایجان شرقی 32-009 مراغه
آذربایجان شرقی 19-807 جلفا
آذربایجان غربی 19-011 قلعه جوق - ماکو
آذربایجان غربی 19-033 پل نوایی - خوی
آذربایجان غربی 21-007 پل سر دشت بریسو
آذربایجان غربی 33-029 میاندواب
آذربایجان غربی 34-007 سد مهاباد
آذربایجان غربی 34-013 اشنویه
آذربایجان غربی 35-100 کمپ ارومیه
آذربایجان غربی 36-002 سلماس
آذربایجان غربی 36-222 قره باغ
آذربایجان غربی 19-066 قره ضیاالدین
آذربایجان غربی 19-015 پل دشت
آذربایجان غربی 19-169 سیه چشمه
آذربایجان غربی 33-049 آلاسقل - تکاب
آذربایجان غربی 21-002 پیرانشهر
آذربایجان غربی 33-058 شاهین دژ
آذربایجان غربی 33-035 داشبند - بوکان
آذربایجان غربی 35-027 مرز سرو
آذربایجان غربی 34-019 نقده
آذربایجان غربی 35-007 بابا رود
کرمانشاه 21-351 محکی
کرمانشاه 21-393 روانسر
کرمانشاه 21-552 کرمانشاه
کرمانشاه 21-113 آران
کرمانشاه 21-051 توتشامی - گهواره
کرمانشاه 21-230 فیروزآباد - کرند
کرمانشاه 21-071 قصرشیرین
خوزستان 21-166 هفت تپه
خوزستان 21-237 کارون سه
خوزستان 21-239 شهید عباسپور
خوزستان 21-295 تله زنگ
خوزستان 21-309 اهواز
خوزستان 22-018 سد شهدا
خوزستان 22-023 مشراگه
خوزستان 21-970 ایذه
خوزستان 21-144 سد دز
خوزستان 22-029 خیر آباد
خوزستان 21-187 چم گز
خوزستان 22-015 ایدنک
خوزستان 21-285 سپیددشت
خوزستان 21-108 سوسن
فارس 24-023 تنگاب
فارس 26-005 گوزون
فارس 26-036 لارستان
فارس 43-044 شیراز
فارس 43-105 مادر سلیمان
فارس 42-573 اداره اباده
فارس 42-056 مزایجان بوانات
فارس 43-114 نیریز
کرمان 44-003 بافت سلطانی
کرمان 44-020 میانده
کرمان 45-004 رحمت آباد ریگان بم
کرمان 46-036 اداره کرمان
خراسان رضوی 11-003 قوچان
خراسان رضوی 47-050 نیشابور
خراسان رضوی 47-060 سبزوار
خراسان رضوی 47-082 گناباد
خراسان رضوی 62-091 کارخانه تربت جام
خراسان رضوی 64-018 مشهد
خراسان رضوی 65-013 سرخس
خراسان رضوی 62-090 فریمان
خراسان رضوی 68-010 درگز
خراسان رضوی 47-126 درونه
خراسان رضوی 47-120 جنت آباد جنگل
خراسان رضوی 47-128 مزینان
خراسان رضوی 55-016 فدک
خراسان رضوی 61-006 کرات
خراسان رضوی 64-056 چناران
اصفهان 41-003 فین کاشان
اصفهان 41-016 کوچری
اصفهان 42-020 اصفهان
اصفهان 42-038 مقصود بیک
اصفهان 47-108 جندق
اصفهان 46-010 نیستانک
اصفهان 42-022 میمه - وزوان
اصفهان 42-025 ورزنه
اصفهان 42-003 قلعه شاهرخ
اصفهان 42-005 اسکندری
اصفهان 41-002 برزوک
سیستان و بلوچستان 29-010 چاه بهار
سیستان و بلوچستان 44-017 سد بمپور
سیستان و بلوچستان 51-004 هوشک سروان
سیستان و بلوچستان 53-002 زاهدان
سیستان و بلوچستان 53-051 زابل
کردستان 21-037 مریوان
کردستان 21-204 سنندج
کردستان 17-007 سلامت آباد
کردستان 33-033 سقز
کردستان 21-771 کامیاران
کردستان 21-009 بانه
کردستان 17-083 دهگلان
همدان 41-265 سد اکباتان
همدان 21-375 وسج
همدان 21-534 وراینه
همدان 41-045 آق کهریز
همدان 41-062 قهاوند
همدان 41-049 خمیگان
چهارمحال و بختیاری 42-001 چهلگرد
چهارمحال و بختیاری 21-235 چشمه برم - لردکان
چهارمحال و بختیاری 21-433 شهر کرد
چهارمحال و بختیاری 21-092 بروجن
چهارمحال و بختیاری 21-440 فارسان
لرستان 21-124 بروجرد
لرستان 21-175 چم انجیر
لرستان 21-183 پل دختر
لرستان 21-267 درود
لرستان 21-271 چم زمان - ازنا
لرستان 21-289 کشور
لرستان 21-886 کوهدشت
لرستان 21-145 نور آباد
ایلام 21-091 مهران
ایلام 21-095 دهلران
ایلام 21-372 ایلام
ایلام 21-082 ایوان
ایلام 21-158 دارتوت
ایلام 21-844 آبدانان
کهگیلویه و بویراحمد 21-203 یاسوج
بوشهر 23-013 سعد آباد
بوشهر 23-101 بوشهر- ساحلی
زنجان 17-028 حسین آباد - سارمساقلو
زنجان 41-073 قروه
زنجان 17-016 خدا بنده - قیدار
زنجان 17-014 قره کهریز
زنجان 17-022 دندی
زنجان 17-018 قلتوق
سمنان 47-015 بن کوه
سمنان 47-025 آستانه - دامغان
سمنان 47-038 خیر آباد سمنان
سمنان 47-044 بسطام
سمنان 47-110 طرود
سمنان 47-301 دانشگاه آزاد دامغان
سمنان 47-867 ده صوفیان
سمنان 47-216 چهار ده
سمنان 47-033 مجن
سمنان 47-926 بیارجمند
یزد 46-058 محمد آباد یزد
خراسان جنوبی 45-040 طبس
یزد 42-852 ابر کوه
یزد 46-984 اردکان
یزد 45-200 بهاباد
یزد 46-106 مهدی اباد بهادران
یزد 46-018 مرکز پژوهشی یزد
هرمزگان 26-028 طاشکوئیه
هرمزگان 27-017 برنطین - میناب
اردبیل 19-024 اردبیل
اردبیل 19-042 اصلاندوز
گلستان 11-047 مراوه تپه
گلستان 12-011 گنبد کاووس
گلستان 12-200 محوطه امور گرگان
گلستان 12-025 سد گرگان
گلستان 12-005 تمر
گلستان 12-019 اراز کوسه
گلستان 12-083 سر مو
گلستان 12-021 رامیان
گلستان 12-045 شصت کلا
گلستان 12-097 سیاه آب
گلستان 12-130 گلبداغ
قم 41-982 سالاریه قم
قم 41-028 وشنوه
قم 41-027 کوه سفید
قزوین 41-144 رودک قزوین
قزوین 41-986 ده اروان
قزوین 41-190 بیدستان
قزوین 41-162 کمپ قزوین
خراسان شمالی 11-086 آبیاری بجنورد
خراسان شمالی 11-006 سه یک آب شیروان
خراسان شمالی 47-136 نوشیروان
خراسان شمالی 11-038 غلامان
خراسان شمالی 11-051 آیرقایه
خراسان جنوبی 54-002 اسد آباد بیرجند
خراسان جنوبی 47-102 بشرویه
خراسان جنوبی 47-096 فتح آباد فردوس
خراسان جنوبی 55-014 بنرک
خراسان جنوبی 53-042 نهبندان
خراسان جنوبی 55-009 خونیک علیا
خراسان شمالی 47-063 دربند سنخواست
تهران 41-300 ورامین
آذربایجان شرقی 38-984 شبستر
فارس 43-065 آباده تشک
فارس 23-006 کازرون
فارس 24-032 جهرم
فارس 22-040 برغان
 

ژئوفیزیک در اکتشاف آب

امروزه با توجه به افزایش دمای کره زمین، کاهش نزولات جوی و افزایش جمعیت، هر ساله شاهد افت سطح آبهای زیرزمینی می باشیم که بدلیل اهمیت انکار ناپذیر منابع آبی در زندگی بشر، علم ژئوفیزیک در این میان جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و می تواند در اکتشاف لایه های آبدار و تشخیص بهترین نقطه جهت حفاری چاهها کمک شایانی بنماید. با توجه به جوان بودن این علم در ایران هنوز بسیاری افراد از وجود چنین تکنیکی و مزیت های آن اطلاع کافی ندارند و همین امر باعث کاهش کاربردهای آن در ایران شده است. با توجه به هزینه های اندک آن در مقایسه با هزینه های حفاری و دیگر هزینه های مربوط به چاه ها، انجام آن همیشه به نفع بوده و پیشنهاد می گردد.


سیستم کاربردی Westbay مدیریت منابع آب زیرزمینی - روش های نوین نظارتی

آژانس های آب و شرکت های خصوصی آب با چالش توسعه و حفظ منابع آب پایدار، اغلب در آب های زیرزمینی به عنوان محور وظایف خود روبرو می باشند. از سال 1987، سیستم Westbay برای مدیران آب، فضای انعطاف پذیری را فراهم کرده است که به توصیف آب های زیرزمینی در چهار بعد پرداخته، و منجر به بهینه سازی فعالیت های مدیریت و توسعه شیوه های مدیریت پایدار گشته است.

نرم افزار مدیریت منابع آب زیرزمینی

  • مدیریت حوضه آب های زیرزمینی
  • عملیات MAR
  • نفوذ آب دریا، نظارت، پیشگیری و کاهش
  • بهینه سازی مدل های عددی


دانلود کتاب مطالعات منابع آب در دسترس دره مرکزی کالیفرنیا - زبان اصلی

یک منبع مناسب از آب های زیرزمینی برای سلامت و رفاه اقتصادی یک کشور ضروری است. افزایش استفاده از منابع آب زیرزمینی و اثرات خشکسالی به نگرانی در مورد در دسترس بودن آتی آب های زیرزمینی جهت رفع نیازهای داخلی، کشاورزی، صنعتی، و زیست محیطی منجر شده است. اثرات ناشی از رقابت برای بهره برداری از آب های زیرزمینی توسط انسان بر محیط زیست مستلزم درک بهتری از این موضوع برای پاسخ به سوالات اساسی زیر است که در مورد توانایی یک ملت در مواجه با تقاضای فعلی و آینده برای آب های زیرزمینی می باشد. آیا ما به اندازه کافی آب های زیرزمینی برای پاسخگویی به نیازهای مردم در اختیار داریم؟ این منابع آب زیرزمینی کجا هستند؟ آب های زیرزمینی موجود چه مقدار از نیاز ما است؟ برای کمک به پاسخ این پرسش ها، (USGS) بخش برنامه منابع آب های زیرزمینی سازمان زمین شناسی ایالات متحده، در حال انجام مطالعات بزرگ مقیاس منطقه ای و چند رشته ای از آب های زیرزمینی در دسترس است، که از جمله این مطالعات، سیستم آبخوان دره مرکزی در کالیفرنیا می باشد.


درباره بهترين هاي بيسيـــن بدانيد...

Bird

يکي از مهمترين اهداف اين سايت تهيه آموزش هاي روان از ابزارهاي کاربردي علوم آب است.

اهميت مطالعات محيطي با ابزارهاي نوين در چيست؟

امروز با فارغ التحصيلي جمع کثير دانشجويان سالهاي گذشته و حال، با گذر از کمي گرايي ديگر صرف وجود مدارک دانشگاهي حرف اول را در بازار کار نمي زند؛ بلکه سنجش ديگري ملاک؛ و شايسته سالاري به ناچار! باب خواهد شد. يکي از مهم ترين لوازم توسعه علمي در هر کشور و ارائه موضوعات ابتکاري، بهره گيري از ابزار نوين است، بيسين با همکاري مخاطبان مي تواند در حيطه علوم آب به معرفي اين مهم بپردازد.

جستجو در بيسين


ابزارهاي نوين

بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

بیسین جهت ارائه مطالب و خدمات تخصصی در حیطه نرم افزارها و مدل های شبیه سازی مهندسی آب با رویکرد پژوهشی-آموزشی ایجاد شده است که توسعه خود را در گرو همکاری مخاطبان می بیند.

اطلاعات سايت

  • www.Basin.ir@gmail.com
  • بهزاد سرهادي
  • تاريخ امروز:
  • شناسه تلگرام: SubBasin
  • شماره تماس: 09190622992-098