پروژه های اجرایی انجام شده GIS و RS در منابع آب :: بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

عضويت در خبرنامه ايـميـل پايگاه بيسيــن - عضويت پس از کليک بر روي لينک فعال سازي که براي شما ارسال خواهد شد تکميل مي شود
پروژه های اجرایی انجام شده GIS و RS در منابع آب


ارزیابی اثرات زیست‌محیطی راهسازی در حریم رودخانه‌های استان مازندران در محیط GIS و ارائه راهکارهای مدیریتی


ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان آبرفتی ایذه با استفاده از GIS و مدل‌سازی آب‌های زیرزمینی


ارزیابی تاثیر قدرت تفکیک‌پذیری (resolution) اطلاعات ماهواره‌ای در تعیین سطح تحت پوشش برف و آب معادل (مطالعه موردی سد لتیان)


ارزیابی رواناب حاصل از ذوب برف در یک حوضه آبریز با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی


ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان آبرفتی ایذه با استفاده از GIS و مدل‌سازی آب‌های زیرزمینی


 ارزیابی رواناب حاصل از ذوب برف در یک حوضه آبریز با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی


ارزیابی و پهنه بندی خطر فرسایش خاک با استفاده از معادله جهانی تلفات خاک اصلاح شده، سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در حوضه آبخیز ناورود (استان گیلان)


 امکان‌سنجی استفاده از ماهواره در برآورد تقریبی رسوب‌گذاری در مصب رودخانه بهمنشیر


بازنگری در مطالعات لرزه خیزی و لرزه زمین ساخت یا ساختگاه سد پاره سنگی گاوشان و پهنه‌بندی مسیر تونل انتقال آب طرح ملی گاوشان با استفاده از داده‌های GIS


برآورد بارش-رواناب و تهیه نقشه‌های کاربری اراضی و سطوح کشاورزی در دوره‌های زمانی مختلف با استفاده از فن‌آوری سنجش از دور در حوضه آبریز بالارود


برآورد حجم رواناب در حوضه‌های آبریز فاقد آمار اندازه‌گیری با استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای و GIS


برآورد رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای  IRS 


برآورد رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای در حوضه آبخیز زاینده رود


برآورد غلظت مواد معلق با استفاده از روش پردازش تصاویر دیجیتال


برآورد میزان ذوب برف در حوضه‌های آبریز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای


برآورد میزان فرسایش و رسوب‌زایی با استفاده از مدل MPSIAC و GIS در حوضه آبریز سد مخزنی شوریجه و ارائه اهکارهای عملی در جهت کاهش آن


برآورد میزان ذوب برف در حوضه‌های آبریز غرب کشور با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای


برآورد میزان فرسایش و رسوب‌زایی با استفاده از مدل MPSIAC و GIS در حوضه آبریز سد مخزنی شوریجه و ارائه راهکارهای عملی در جهت کاهش آن


 برررسی تاثیر شهرکهای صنعتی ویان و بوعلی بر کیفیت شیمیایی آبهای زیرزمینی با تاکید بر فلزات سنگین با استفاده از GIS


 بررسی پارامترهای هیدرولیکی و مورفولوژیکی بازه‌های پلکانی واقع در رودخانه‌های کوهستانی با بهره‌گیری از ابزار GIS (مطالعه موردی در حوضه امامه)


بررسی پتانسیل آلودگی به مواد ازته در آب زیرزمینی دشت رامهرمز و تعیین پهنه تغییرات با استفاده از GIS


بررسی تغییرات زمانی خشکی با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و GIS در حوضه آبریز میناب


بررسی رابطه بین تغییرات کاربری اراضی با فرسایش خاک و تولید رسوب در حوضه سد گلستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور


بررسی عملکرد سیستم شکستگی سازند کنگلومرای بختیاری بر آبخوان دشت پلی-میانرودان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و GIS


بررسی عوامل تشدید کننده سیلاب در حوضه آبخیز رودخانه جونقان با استفاده از GIS و مدل‌های مفهومی


بررسی معادله ساده شده پنمن مانتیث برای تعیین تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از تصاویر ماهواره نوا- مطالعه موردی شبکه آبیاری قزوین


 بررسی میزان و عوامل موثر در تولید تری هالومتان‌ها در شبکه انتقال آب اصفهان به یزد در محیط GIS و ارائه راهکارهای مهندسی کاهش و حذف


بررسی هیدرودینامیک ساحلی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)


بررسی پتانسیل آلودگی به مواد ازته در آب زیرزمینی دشت رامهرمز و تعیین پهنه تغییرات با استفاده از GIS


بررسی تغییرات زمانی خشکی با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و GIS در حوضه آبریز میناب


 بررسی عملکرد سیستم شکستگی سازند کنگلومرای بختیاری بر آبخوان دشت پلی-میانرودان با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و GIS


بررسی عوامل تشدید کننده سیلاب در حوضه آبخیز رودخانه جونقان با استفاده از GIS و مدل‌های مفهومی


بررسی عوامل ژئومورفولوژیکی موثر بر تغذیه آبخوانهای دشت لاورمیستان به منظور تامین آب شرب شهرهای بستک و جناح (با استفاده از سیستم GIS)


بررسی میزان و عوامل موثر در تولید تری هالومتان‌ها در شبکه انتقال آب اصفهان به یزد در محیط GIS و ارائه راهکارهای مهندسی کاهش و حذف


پایش خشکسالی و پهنه‌بندی آن در استان هرمزگان به کمک شاخص بارش استاندارد  SPI در محیط GIS


پتانسیل‌یابی مناطق مستعد جهت اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار با استفاده از سامانه GIS (مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی باباخان)


پهنه‌بندی درجه خطر آفرینی منابع آلاینده رودخانه‌ها و مناطق ساحلی استان گیلان در محیط GIS


پهنه‌بندی کیفی آب و ارائه نقشه‌های کیفی رودخانه کارون با استفاده از تکنیک‌های GIS در محدوده شهر اهواز


پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در دامنه‌ی شمالی مخزن سد لتیان با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 


پهنه‌بندی کیفی آب و ارائه نقشه‌های کیفی رودخانه کارون با استفاده از تکنیک‌های GIS در محدوده شهر اهواز


پیش‌بینی و برآورد سیلاب با استفاده از مدل CN (شماره منحنی) و بررسی و ارزیابی مدل با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و نرم افزار ilwise در حوضه آبریز نکارود


پیش‌بینی خشکسالی بااستفاده از تکنیکهای سنجش از دور و GIS در حوضه آبریز میناب


تاثیر تغییر اقلیم بر بهره‌وری آب کشاورزی با رویکرد AEZ/GIS : مطالعه موردی دشت ساوجبلاغ


تحقیق، آنالیزو طراحی و ساخت سیستم جامع اندازه‌گیری، انتقال و ثبت اطلاعات مربوط به فلوی حجمی آب در کانال‌های روباز، لوله‌های نیمه پر با استفاده از پدیده داپرولنیک آن به مجموعه پایگاه ملی داده وسیستم‌های اطلاعاتی MIS و GIS


تحقیق کاربردی بر روی بیلان و خصوصیات فیزیکی برف با استفاده از RS و GIS


ترازیابی چاه‌های حوزه عمل آب غرب توسط  GIS


تشخیص محدوده سفره‌های آب زیرزمینی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای وداده‌های GIS


تعیین حد بستر و حریم رودخانه با استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای و GIS


تعیین نواحی مناسب برای ایجاد نوارهای بافر با استفاده از GIS


تولید مدل رقومی ارتفاع (DEM) البرز مرکزی از داده‌های ماهواره‌ای ASTER  با استفاده از تکنیکهای RS  و GIS  در رودخانه‌های چالوس


تولید مدل رقومی ارتفاعی  (DEM)البرز مرکزی از داده ماهواره‌ای ASTER


تهیه مدل پهنه‌بندی خطر ناشی از فرسایش آبکندی در حوضه آبکند کلوچه بیجار با استفاده از GIS و  RS


تهیه مدل در استیک به منظور ارزیابی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی ناحیه خرامه با استفاده از GIS


تهیه نقشه فرسایش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی حوضه هراز)


تهیه مدل دراستیک به منظور ارزیابی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی ناحیه خرامه با استفاده از GIS


تهیه نقشه فرسایش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS - مطالعه موردی حوضه هراز


 تهیه نقشه‌های منابع آب در حوزه آب غرب با استفاده از GIS


روش تلفیقی پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آبخوان دشت بهبهان با استفاده از GIS و مدل‌سازی آب‌های زیرزمینی


روش‌های استخراج اندکس‌های توپوگرافیک و ویژگی‌های هیدرولوژیکی حوضه‌های آبریز با استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی


شبیه‌سازی و کنترل سیل با استفاده از مدل‌های ریاضی در محیط GIS


شناسایی هیدرولوژی منابع آب کارست کوه بیرک با استفاده از RS و GIS


طراحی و تولید پایگاه اطلاعات جغرافیایی ویژگی‌های رودخانه‌های کشور با تمرکز بر حوزه معرف اوزون‌دره


کاربرد GIS در ایجاد اطلس لایه‌بندی سفره‌های آب زیرزمینی استان مازندران با استفاده از داده‌های چاه پیمایی


کاربرد سنجش از دور و GIS در نمایان سازی نمایانگرهای آبهای زیرزمینی به عنوان راهنمایی در اکتشاف منابع آب کارستی


کاربرد GIS در ایجاد اطلس لایه‌بندی سفره‌های آب زیرزمینی استان مازندران با استفاده از داده‌های چاه پیمایی


مدل شبکه عصبی پیش‌بینی جریان ورودی به مخزن سد دامغان به کمک داده‌های تصاویر NOAA از سطح پوشش برف


مدل‌سازی آسیب‌پذیری آبهای زیرزمینی دشت قروه با استفاده از GIS


مدل‌سازی تخمین رسوب در سد قوش قیه حوضه لیلاچای با استفاده از GIS


مدل‌سازی جریان آب زیرزمینی بر مبنای تلفیق GIS و کد 2000-MODFLOW محدوده مطالعاتی سیب سوران


مدل‌سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز نکارود زیرحوضه گلورد با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای


مدل‌سازی آسیب‌پذیری آبهای زیرزمینی دشت قروه با استفاده از GIS


مدل‌سازی جریان آب زیرزمینی بر مبنای تلفیق GIS و کد 2000-MODFLOW محدوده مطالعاتی سیب سوران


مدل‌سازی هیدرولوژیکی حوضه آبخیز نکارود زیرحوضه گلورد با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای


مسیریابی بهینه انتقال خطوط لوله آب با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی بین شاهرود و گرگان خط لوله انتقال آب)


مطالعات پیش‌بینی آورد حوضه آبریز زاینده رود با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای


مطالعات فیزیوگرافی حوضه‌های آبریز با استفاده از GIS
نظرات (۰)

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

درباره بهترين هاي بيسيـــن بدانيد...

Bird

يکي از مهمترين اهداف اين سايت تهيه آموزش هاي روان از ابزارهاي کاربردي علوم آب است.

اهميت مطالعات محيطي با ابزارهاي نوين در چيست؟

امروز با فارغ التحصيلي جمع کثير دانشجويان سالهاي گذشته و حال، با گذر از کمي گرايي ديگر صرف وجود مدارک دانشگاهي حرف اول را در بازار کار نمي زند؛ بلکه سنجش ديگري ملاک؛ و شايسته سالاري به ناچار! باب خواهد شد. يکي از مهم ترين لوازم توسعه علمي در هر کشور و ارائه موضوعات ابتکاري، بهره گيري از ابزار نوين است، بيسين با همکاري مخاطبان مي تواند در حيطه علوم آب به معرفي اين مهم بپردازد.

جستجو در بيسين
سایت مهندسی آب

بیسین - سایت تخصصی مهندسی آب

سایت بیسین با معرفی مهم ترین و کاربردی ترین نرم افزارها و مدل های شبیه سازی در حیطه مهندسی آب، تلاش به تهیه خدمات یکپارچه و محلی از محاسبات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی می کند

اطلاعات سايت

  • www.Basin.ir@gmail.com
  • بهزاد سرهادي
  • شناسه تلگرام: Basin_Ir_bot
  • شماره واتساپ: 09190622992-098
  • شماره تماس: 09190622992-098

W3Schools

W3Schools